شهید علی یزدان پناه

 • فرزند : رضا
 • تاریخ تولد : 1346/12/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1364/11/29
 • عملیات : والفجر8
 • محل وضعیت : فاو
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 53
 • ردیف : 67
 • شماره : 7

دیدگاهتان را بنویسید