شهید احمد یاوری

  • فرزند : سیف اله
  • تاریخ تولد : 1341/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/08/29
  • عملیات : والفجر4
  • محل وضعیت : خرمشهر
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 34
  • شماره : ث

  دیدگاهتان را بنویسید