شهید احمد کوشکستانی

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1341/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/27
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 63
  • شماره : 7

  دیدگاهتان را بنویسید