شهید حمیدرضا کرک آبادی

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1348/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/11
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 39
  • شماره : 20

  دیدگاهتان را بنویسید