شهید حسن کرشکی

  • فرزند : مرتضی
  • تاریخ تولد : 1339/08/08
  • عضویت :
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/05/08
  • عملیات :
  • محل وضعیت : پاسگاه زید
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 47
  • شماره : 4

  دیدگاهتان را بنویسید