شهید علی کرباسیان

  • فرزند : علی اصغر
  • تاریخ تولد : 1339/07/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/04/22
  • عملیات :
  • محل وضعیت : عین خوش
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 21
  • ردیف : 50
  • شماره : 1مکرر

  دیدگاهتان را بنویسید