شهید حسین کاشانی

  • فرزند : احمد
  • تاریخ تولد : 1345/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/05/05
  • عملیات : مرصاد
  • محل وضعیت : اسلام آبادغرب
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 79
  • شماره : 13

  دیدگاهتان را بنویسید