شهید محمود همدانی

  • فرزند : علی
  • تاریخ تولد : 1338/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/12/15
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 62
  • شماره : 6

  دیدگاهتان را بنویسید