شهید قاسم هدیه لو

  • فرزند : ابوالفضل
  • تاریخ تولد : 1342/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/01/29
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 121
  • شماره : 4

  دیدگاهتان را بنویسید