شهید رضا نیکونژاد

 • فرزند : درویشعلی
 • تاریخ تولد : 1344/05/09
 • عضویت :
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1364/11/24
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : کیلان کوهان امام زاده عبدالله
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید