شهید رضا نگهدار

 • فرزند : علی اکبر
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : راننده آمبولانس
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1365/10/22
 • عملیات : کربلای 5
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید