شهید عباس نعمتی

 • فرزند : تقی
 • تاریخ تولد : 1348/01/26
 • عضویت :
 • مسئولیت : راننده آمبولانس
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1366/12/24
 • عملیات : بیت المقدس 2
 • محل وضعیت : ماووت
 • محل دفن :
 • قطعه : 40
 • ردیف : 72
 • شماره : 16

دیدگاهتان را بنویسید