شهید حمیدرضا نادر شفیع

 • فرزند : ابراهیم
 • تاریخ تولد : 1347/06/05
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1364/11/27
 • عملیات : والفجر8
 • محل وضعیت : فاو
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 53
 • ردیف : 1
 • شماره : 96

دیدگاهتان را بنویسید