شهید احمد ملک آبادی

 • فرزند : رمضان علي
 • تاریخ تولد : 1344/06/30
 • عضویت : رسمی
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت :
 • عملیات :
 • محل وضعیت : خرمشهر
 • محل دفن : ورامین پیشوا - کهنک گلزار شهدای کهنک
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید