شهید امیرحسین مقدم فر

  • فرزند : حسین
  • تاریخ تولد : 1338/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/09
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 8
  • شماره : 14

  دیدگاهتان را بنویسید