شهید حسین معصومی

  • فرزند : احمد
  • تاریخ تولد : 1347/11/02
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/09/20
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 29
  • شماره : 13

  دیدگاهتان را بنویسید