شهید حشمت اله معتمدی

  • فرزند : رضا
  • تاریخ تولد : 1344/09/05
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/24
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 90
  • شماره : 2

  دیدگاهتان را بنویسید