شهید عباس مریخی شهریور

  • فرزند : جلیل
  • تاریخ تولد : 1346/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/03/23
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 44
  • ردیف : 89
  • شماره : 10

  دیدگاهتان را بنویسید