شهید عباسعلی مرادی

  • فرزند :
  • تاریخ تولد :
  • عضویت :
  • مسئولیت : ش م ر
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت :
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 119
  • شماره : 11

  دیدگاهتان را بنویسید