شهید لطيف محمدبيگی

  • فرزند : ذبيح الله
  • تاریخ تولد : 1343/06/05
  • عضویت : رسمی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/01/01
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن :
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید