شهید محسن محمدباقری

  • فرزند : حسین
  • تاریخ تولد : 1341/08/07
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/03/19
  • عملیات :
  • محل وضعیت : مهران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 24
  • ردیف : 26
  • شماره : 1مکرر

  دیدگاهتان را بنویسید