شهید مرتضی محبی

 • فرزند :
 • تاریخ تولد :
 • عضویت :
 • مسئولیت : ش م ر
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1364/01/01
 • عملیات : بدر
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید