شهید اسحاق لک زایی

 • فرزند : مرادعلی
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت :
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : ورامین گلزار حسین رضا
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید