شهید مهدی گیوه چی

  • فرزند : جعفر
  • تاریخ تولد : 1344/06/26
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/08
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 81
  • شماره : 43

  دیدگاهتان را بنویسید