شهید رضا گل مکانی

  • فرزند : محمد
  • تاریخ تولد : 1346/06/04
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/25
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 49
  • شماره : 21

  دیدگاهتان را بنویسید