شهید محمود قدرت پناه

  • فرزند : حیدر
  • تاریخ تولد : 1345/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/09
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 7
  • شماره : 16

  دیدگاهتان را بنویسید