شهید عباس قاسمی

  • فرزند : محمد
  • تاریخ تولد : 1344/03/20
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/01/20
  • عملیات :
  • محل وضعیت : حلبچه - شاخ شمیران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 53
  • شماره : 4

  دیدگاهتان را بنویسید