شهید محسن فتاحی

  • فرزند : محمود
  • تاریخ تولد : 1344/08/23
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/02/28
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 153
  • شماره : 5

  دیدگاهتان را بنویسید