شهید سیدکاظم فاطمی

  • فرزند : سیدمرتضی
  • تاریخ تولد : 1347/08/05
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/11
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 48
  • شماره : 15

  دیدگاهتان را بنویسید