شهید رضا فاضلی

  • فرزند : علی محمد
  • تاریخ تولد : 1344/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/23
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 24
  • ردیف : 146
  • شماره : 31

  دیدگاهتان را بنویسید