شهید حسن فاضلی

  • فرزند : عبدالحسین
  • تاریخ تولد : 1344/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/21
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 11
  • شماره : 14

  دیدگاهتان را بنویسید