شهید جعفر غنچه ها

  • فرزند : غلامرضا
  • تاریخ تولد : 1339/02/03
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/07
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 28
  • ردیف : 53
  • شماره : 1مکرر

  دیدگاهتان را بنویسید