شهید حسین عنایتی

  • فرزند : علی اکبر
  • تاریخ تولد : 1348/12/25
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/12/10
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 51
  • شماره : 10

  دیدگاهتان را بنویسید