شهید یعقوبعلی عظیمی

  • فرزند : ایوب
  • تاریخ تولد : 1349/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/12/08
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : ماووت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 52
  • شماره : 14

  دیدگاهتان را بنویسید