شهید سیدمحمد عظیمی

  • فرزند : سیدرمضانعلی
  • تاریخ تولد : 13480/2/16
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/01/05
  • عملیات : بیت المقدس 4
  • محل وضعیت : حلبچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 40
  • ردیف : 12
  • شماره : 11

  دیدگاهتان را بنویسید