شهید عباس عرب بارکده

 • فرزند : مسلم
 • تاریخ تولد : 1343/11/17
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1367/03/23
 • عملیات :
 • محل وضعیت : شلمچه
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 40
 • ردیف : 103
 • شماره : 13

دیدگاهتان را بنویسید