شهید سیدرضا عرب

  • فرزند : سیدمیرزا
  • تاریخ تولد : 1346/09/08
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/12/24
  • عملیات : بیت المقدس 2
  • محل وضعیت : ماووت
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 70
  • شماره : 17

  دیدگاهتان را بنویسید