شهید ولی اله طیبی

 • فرزند : محمدحسین
 • تاریخ تولد : 1344/09/01
 • عضویت :
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/08/14
 • عملیات : والفجر4
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : اراک - توره گل زردقلعه گلزارشهدای روستای گل زرد
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید