شهید محمد طالبی

 • فرزند : علی اکبر
 • تاریخ تولد : 1341/01/21
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/18
 • عملیات : خیبر
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : نظرآبادکرج صفرخواجه گلزارشهدای صفرخواجه
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید