شهید امیر صفری

  • فرزند : مصطفی
  • تاریخ تولد : 1346/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/02/03
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 64
  • شماره : 14
  • وصیت نامه :
   بسم ا... الرحمن الرحیم

   اینجانب امیرصفری برای ادای وظیفه و عمل به فرمان رهبرکبیر انقلاب اسلامی مبنی برمبارزه و جهاد با کفر با توفیقات خاص خداوند متعال به جبهه اعزام شدم . امید آن دارم که به آرزوی دیرینه خود برسم و به گفته رهبرمان که امرجهاد شهادت است . خداوند ازاعمال این بنده حقیر رابه جهادی بپسندد ( جهاد با هوای نفس و جهاد با کفر ) و اجرا این بنده حقیر رابدهد

   من همیشه خدا را از دوجهت شکر میکنم که یکی پدر و مادرم را آنچنان قرار داد که مرا با اصول اسلامی تربیت و آشنا ساخت و دیگر آنکه به من توفیق آشنایی با اساتید و دوستان با تقوا نمود که در راهنمایی و هدایت من خیلی تاثیر داشتند از جمله حاج آقا اتابکی و جناب آقای محمود نیک بین که انشاء ا... خداوند به این دو استاد عزیز توفیقات بیش از پیش بدهد تا در جذب و هدایت قشر جوان به معارف اسلامی موفقتر و در کارهایشان پیروز باشند .

   پدر ومادر عزیزم از اینکه تا کنون نتوانستم آنگونه که برایم تلاش و کوشش کرده اید تامن را با اسلام آشنا سازید تشکر و قدردانی میکنم و از خداوند متعال میخواهم اگر مرگ من را شهادت در راه خویش قرار داد شما را نیز دراجر شهادتم شریک بدارد .

   از امت حزب ا... خواستارم که همیشه و در همه حال همچون گذشته مستقیما یا بطور غیر مستقیم در جنگ شرکت کنند که همانا به فرموده امام عزیز جنگ از فروع دین واجب تر است و دیگر فرصت نفش کشیدن و بازسازی به دشمن بعثی ندهند تا اینکه انشاء ا... هرچه سریعتربقول امام آن سیلی محکم را برنیروهای بعثی عراق وارد کنیم .

   از دوستانم درمسجد صادقیه و کلیه امت حزب ا... خواستارم که پیرو خط ولایت فقیه باشند و در کلیه جریانات سیاسی و دیگر مسایلی که درجامعه اتفاق می افتد بطور فعال و موثر شرکت داشته باشند و جدا از گروه بندی وخط و خطوط سیاسی درست کردن برای خود و مسئولین بپرهیزند که تفرقه هرچند کوچک و ظریف باعث شکست و انحراف خواهد شد .

   از اقوام و دوستانم خواهشمندم تا آنجایی که امکان دارد در مراسم تشییع ، کفن و دفن و تعقیبات آن مستحبات را انجام دهید تا شاید خداوند عذابهایش را بر من آسان بگیرد .

   عاجزانه از کلیه دوستان و آشنایان و اقوام میخواهم که برایم دعا کنند تا شاید خداوند گناهانم را ببخشد و در عالم قبر بر من آسان بگیرد .

   از امت حزب ا... خواستارم که همیشه در مساجد و جلسات در یاد شهدا باشند و پیرو راه آنها باشند

   از خانواده عزیزم خواهش میکنم که این دو درخواست مرا اجابت نمایند .

   حداکثر 10 ده روز روزه دارم که 3 روز آن از روزه های شهید حسن صفری است که بعهده گرفته ام حداکثر در حدود 1 ماه نماز دارم .

   التماس دعا امیر صفری 14/12/65گردان حبیب – اردوگاه کرخه

  دیدگاهتان را بنویسید