شهید احمد صداقت جاوید

  • فرزند : حسین
  • تاریخ تولد : 1346/08/22
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/08/17
  • عملیات :
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 40
  • شماره : 8

  دیدگاهتان را بنویسید