شهید محمود صباغیان

 • فرزند : یداله
 • تاریخ تولد :
 • عضویت : پاسدار
 • مسئولیت : راننده آمبولانس
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت :
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن :
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید