شهید یوسف صالحی ملکشاهی

  • فرزند : احمد
  • تاریخ تولد : 1344/01/01
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/11/11
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 37
  • شماره : 24

  دیدگاهتان را بنویسید