شهید احمد صالح آبادی

  • فرزند : عباس
  • تاریخ تولد : 1339/03/10
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : راننده آمبولانس
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1362/12/12
  • عملیات : خیبر
  • محل وضعیت : جزیره مجنون
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 12
  • شماره : 1

  دیدگاهتان را بنویسید