شهید حسین صابری

 • فرزند : احمد
 • تاریخ تولد : 1345/01/01
 • عضویت : بسیجی
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1362/12/09
 • عملیات : خیبر
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : ساوجبلاق بالاطالقان گلزار شهدای ناريان
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید