شهید رضا شیرمحمدی

 • فرزند :
 • تاریخ تولد :
 • عضویت :
 • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت :
 • عملیات :
 • محل وضعیت :
 • محل دفن : اراک
 • قطعه :
 • ردیف :
 • شماره :

دیدگاهتان را بنویسید