شهید سیدمحمد شکری

  • فرزند : کاظم
  • تاریخ تولد : 1341/10/18
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/12/12
  • عملیات : کربلای 5-تکمیلی
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 28
  • شماره : 21

  دیدگاهتان را بنویسید