شهید مهدی شهرابی فراهانی

  • فرزند : مصطفی
  • تاریخ تولد : 1345/09/05
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت : دارویی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/08/10
  • عملیات :
  • محل وضعیت : جاده اندیمشک اسلام آباد
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 53
  • ردیف : 82
  • شماره : 13

  دیدگاهتان را بنویسید