شهید جواد شهرابی

  • فرزند : علی
  • تاریخ تولد : 1348/10/18
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/11/26
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 82
  • شماره : 47

  دیدگاهتان را بنویسید