شهید ثاقب شهابی نشاط

  • فرزند : حبیب
  • تاریخ تولد : 1343/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1377/10/18
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 50
  • ردیف : 67
  • شماره : 19

  دیدگاهتان را بنویسید